Giám sát hiệu suất Shop để trở thành Shop Yêu Thích

Giám sát hiệu suất Shop để trở thành Shop Yêu Thích

Người bán có thể kiểm tra các tiêu chí để đạt Shop Yêu Thích tại trang Shop Yêu Thích trên Kênh Người Bán.

Bạn cũng có thể truy cập Shop Yêu Thích trên Ứng Dụng Shopee.

Tìm hiểu thêm về Shop yêu thích Shopee tại đây.

Phần mềm đặt đơn ảo nào tốt nhất?

Danh hiệu Shop yêu thích có thể bị gỡ hay không? Xem tại đây.

Write a Comment

>