Hướng dẫn mua tài khoản để đặt đơn ảo tăng like sub chéo Shopee trên Mipee

Hướng dẫn mua tài khoản để đặt đơn ảo tăng like sub chéo Shopee trên Mipee

Tài khoản dùng Mipee cung cấp dùng vào nhiều mục đích:

Tài khoản đã tắt sẵn OTP nên bạn không cần tắt OTP để có thể bắt đầu sử dụng ngay cho việc đặt đơn ảo và tăng like sub Shopee.

Bạn có thể mua ngay lập tức và tài khoản sẽ được thêm vào phần mềm Mipee của bạn trong vòng 1 nốt nhạc.

Chú ý khi sử dụng tài khoản:

  • Tài khoản cho vào like sub sẽ không hiển thị trong phần tài khoản/ tài khoản mua nữa
  • Tài khoản đã cho vào like sub thì không nên cho vào đặt đơn để tránh trùng IP, dễ chết Shop.

Write a Comment

>