Lợi ích khi trở thành Shop yêu thích

Lợi ích khi trở thành Shop yêu thích

Bạn sẽ nhận được rất nhiều lợi thế khi trở thành Shop yêu thích như:

Nhận được sự tin tưởng của Người mua

Thu hút nhiều Người mua hơn vì nhãn Shop yêu thích là dấu hiệu đảm bảo cho chất lượng sản phẩm và dịch vụ của bạn.

Tăng thứ hạng tìm kiếm

Tăng độ hiển thị sản phẩm khi bạn là Shop Yêu Thích, do đó Người mua sẽ dễ dàng nhìn thấy sản phẩm của bạn hơn khi tìm kiếm.

Tìm hiểu thêm về Shop yêu thích tại đây

Shop yêu thích Shopee có thể bị gỡ không?

Phần mềm đặt đơn ảo nào tốt nhất thị trường?

Write a Comment

>