Shop có thể bị gỡ nhãn Shop yêu thích hay không?

Shop có thể bị gỡ nhãn Shop yêu thích hay không?

Nhằm duy trì tiêu chuẩn cao cho Shop Yêu Thích, các tiêu chí hoạt động của Người bán sẽ luôn được Shopee theo dõi cả sau khi Shop đã được nhãn Shop Yêu Thích

Shop sẽ mất danh hiệu Shop Yêu Thích vào thứ Hai tuần kế tiếp nếu không đảm bảo được bất kỳ 1 trong các tiêu chuẩn giữ vững Shop Yêu Thích sau:

Để giữ vững danh hiệu Shop Yêu Thích, bạn nên theo dõi chặt chẽ hiệu suất của Shop trên trang Shop Yêu Thích. Bạn cũng nên cải thiện hiệu quả hoạt động của Shop trong trường hợp nhận được cảnh báo từ Shopee.

Kênh Người Bán:

Ứng Dụng Shopee:

Bạn sẽ mất danh hiệu Shop Yêu Thích nếu không đảm bảo những tiêu chuẩn về hiệu quả hoạt động. Bạn có thể xem ngày kết thúc danh hiệu Shop Yêu Thích của mình trong trang Shop Yêu Thích.

Kênh Người Bán:

Ứng Dụng Shopee:

Tìm hiểu thêm về Shop yêu thích Shopee tại đây.

Tìm hiểu thêm về phần mềm Shopee Mipee đặt đơn ảo lên Shop yêu thích Shopee trong 4 ngày tại đây.

Xem hướng dẫn đặt đơn ảo bằng Mipee tại đây:

Write a Comment

>