Shop yêu thích Shopee

Shop yêu thích Shopee

Shop yêu thích là gì ?

Shop Yêu Thích là những shop được Shopee đánh giá có doanh số bán hàng và dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt. Shop yêu thích sẽ có được nhãn ‘Yêu thích’ trên gian hàng và sản phẩm của shop.


Shop yêu thích sẽ được những quyền lợi nào ?

Làm sao để trở thành Shop yêu thích ?

Quy trình xét duyệt Shop Yêu Thích và cách giữ vững danh hiệu

Shop Yêu Thích được xét duyệt mỗi tuần. Tất cả Shop không vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng, và đang không đạt danh hiệu Shop Yêu Thích sẽ tham gia xét duyệt. 

Chu trình xét duyệt Shop Yêu Thích có thời gian bắt đầu và kết thúc như sau:

Bắt đầu: Thứ Năm hàng tuần. Shopee gửi thông báo cập nhật CMND cho các Shop: 

Kết thúc: Thứ Hai tuần kế tiếp. Shopee gắn danh hiệu Shop Yêu Thích và gửi thông báo cho các Shop:

Tiêu chí trở thành Shop Yêu Thích và giữ vững danh hiệu

Thời gian cụ thể cho các chỉ tiêu: 

  1. Điểm phạt Sao quả tạ: điểm cộng dồn theo từng quý 3 tháng.
  2. Số đơn hàng thành công/ Số khách hàng/ Số ngày vi phạm tỷ lệ hàng đặt trước: tính trong 30 ngày gần nhất của thứ Hai hàng tuần.
  3. Tỷ lệ đơn hàng không thành công/ Tỷ lệ đơn hàng giao trễ: tính trong 07 ngày gần nhất của thứ Hai hàng tuần.
  4. Tỷ lệ phản hồi Chat/ Điểm đánh giá Shop/ Tỷ lệ Hàng đặt trước: chỉ số được cập nhật tại Kênh người bán mỗi thứ Hai hàng tuần.

Lưu ý:

  1. Shop có thể bị từ chối tham gia xét duyệt chương trình Shop Yêu Thích ít nhất 3 tháng nếu vi phạm các tiêu chuẩn cộng đồng của Shopee.
  2. Shop sẽ mất danh hiệu Shop Yêu Thích vào thứ Hai tuần kế tiếp nếu không đảm bảo được bất kỳ 1 trong các tiêu chuẩn giữ vững Shop Yêu Thích trên.

Hướng dẫn cập nhật CMND

Bước 1 : Vào Shopee.vn > Thông báo > Cập nhật Shopee > bấm chọn thông báo có tiêu đề“Bổ sung CMND

Bước 2 : Điền các thông tin trong mẫu “Đăng ký” và bấm “Hoàn Thành”

Lưu ý: chỉ những CMND được bổ sung hợp lệ mới được xét duyệt Shop Yêu Thích.

Điều kiện để CMND được phê duyệt:

Để cập nhật CMND được phê duyệt, Shop nên làm theo đúng hướng dẫn.

Tìm hiểu thêm về phần mềm đặt đơn ảo lên Shop yêu thích Shopee tại đây.

Tìm hiểu về cách đặt đơn ảo từ A – Z tại đây.

Xem thêm hướng dẫn đặt đơn ảo bằng phần mềm Mipee.

Write a Comment

>